Macedonian national costumes from Galicnik.

Vladimir Kirin. Macedonian national costumes. Galicnik. Македонски народни носии од Галичник.

Macedonian national costumes from Galicnik.

Macedonian national costumes from Galicnik.

Македонски народни носии од Галичник.

By Vladimir Kirin.