Women from Vojvodina, Bačka Hungaria.

Vladimir Kirin. Serbian national costumes. Vojvodina, Bačka Banat. Traditional Hungarian folk dresses.

Women from Vojvodina, Bačka Banat Hungaria

Women from Vojvodina, Bačka Hungaria.

Traditional Serbian Woman`s costumes (Hungarian) from Vojvodina, Bačka, Pannonia (Srpska i mađarska narodna nošnja. Pokrajine Vojvodine). Drawing by Vladimir Kirin.